Häätori.fi

Oh no, something went wrong. Please check your network connection and try again.

Käyttöehdot

Vastuunrajaus

Ilmoittajat ovat vastuussa ilmoituksistaan ja keskinäisistä sopimuksistaan. Häätori ei vastaa ilmoitetuista tuotteista tai palveluista, palveluun jätettyjen ilmoitusten sisällöstä eikä kuluttajien keskinäisistä tai kuluttajien ja yritysten välisistä sopimuksista tai kaupoista.

Häätorin ylläpitäjä Cradia Oy ei vastaa siitä, että palvelu toimii virheettömästi tai ilman käyttökatkoja. Teknisistä ongelmista aiheutuvien tai palvelun lopettamisesta aiheutuvien vahinkojen korvausvastuun enimmäismäärä on rajoitettu ilmoituksesta maksettuun hintaan.

Häätorin perustaja sekä sen yhteistyökumppanit eivät vastaa vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat myyjälle, ostajalle tai kolmannelle osapuolelle ilmoitusten sisällöstä, kaupan viivästyksestä tai virheellisyydestä, tai muutoin palvelun sääntöjen, voimassa olevan lain tai kolmannen oikeuksien vastaisesta kolmansien osapuolten toiminnasta/laiminlyönnistä.

Ilmoitusten jakaminen

Ilmoittaja hyväksyy, että ilmoitus, sen osa ja ilmoituksen kuvat voidaan esittää myös Häätorin perustajan valitsemassa sosiaalisessa mediassa tai verkkosivuilla tms. samojen ehtojen mukaisesti kuin ilmoituksia esitetään palvelussa. Ilmoittaja hyväksyy myös, että ilmoitus, sen osa ja ilmoituksen kuvat voidaan kenen tahansa palvelun käyttäjän toimesta jakaa eteenpäin palvelun ulkopuolelle.

Henkilötietojen keruu ja viestintä

Häätori kerää henkilötietoja muun muassa palvelun ylläpitotarkoituksessa sekä asiakassuhteiden hoitamiseksi ja kehittämiseksi. Palveluun rekisteröityneille käyttäjille lähetetään säännöllisesti uutiskirjeitä. Uutiskirjeen vastaanoton voi lopettaa milloin tahansa omilta käyttäjäsivuilta. Myös tunnuksen voi poistaa omalta käyttäjäsivulta.

Häätoriin käyttäjä suostuu siihen, että Cradia Oy:llä on oikeus luovuttaa rekisterissä olevia tietoja muun muassa yhteistyökumppaneilleen sekä tietyille viranomaisille.

Mikäli ilmoittaja ei hyväksy henkilötietojensa keräystä ja luovutusta tai muita ehtojamme, pyydämme häntä olemaan käyttämättä Häätorin tarjoamia palveluita.

Ei takuuta

Palvelun toimivuudesta ei anneta takuita. Käyttäjän tulee itse arvioida palvelussa tekemiensä toimien järkevyys ja turvallisuus sekä muiden käyttäjien luotettavuus. Palvelun ylläpitäjä ei missään tapauksessa ole korvausvelvollinen palvelun käyttäjille aiheutuneista vahingoista. Käyttäjä ei saa tallettaa palveluun mitään tietoa tai sisältöä olettaen sen varmasti säilyvän palvelussa.

Hinnoittelu

Häätori.fi toimii "maksa mitä haluat" -periaatteella. Toisin sanoin Häätorissa myynti-ilmoituksen julkaisija päättää itse, mitä haluaa palvelun käytöstä maksaa. Maksuvalintaa tarjotaan käyttäjälle Häätorissa tämän sulkiessa myynti-ilmoituksen. Maksu suoritetaan MobilePaylla ja maksun saajana on Häätorin ylläpidosta vastaavana Cradia Oy.

Häätori pidättää oikeuden muuttaa palvelun hinnoittelua.

Käyttäjän poistaminen

Palvelun ylläpitäjällä on oikeus poistaa käyttäjä Sharetribesta ja lopettaa hänen käyttöoikeutensa palveluun ilman erityistä syytä ja ilman korvausvelvollisuutta.

Sovellettava laki

Ellei jostain pakottavasta laista muuta johdu, palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.