Tuolihuppujen vuokraus 1,50€/kpl! Katso lisää ja varaa!

Tietoa Häätori.fi-palvelusta

Käyttöehdot

Käyttöehdot

Vastuu

Ilmoittajat ovat henkilökohtaisesti vastuussa ilmoituksistaan ja keskinäisistä sopimuksistaan. Häätori ei vastaa ilmoitetuista tuotteista tai palveluista. Ilmoittaja hyväksyy, että ilmoitus, sen osa ja ilmoituksen kuvat voidaan esittää myös Häätorin perustajan valitsemassa sosiaalisessa mediassa tai verkkosivuilla tms. samojen ehtojen mukaisesti kuin ilmoituksia esitetään haatori.fi:ssä.

Häätorin perustaja Ideatoimisto Luova Leijona ei vastaa siitä, että Haatori.fi -palvelu toimii virheettömästi tai ilman käyttökatkoja. Teknisistä ongelmista aiheutuvien tai palvelun lopettamisesta aiheutuvien vahinkojen korvausvastuun enimmäismäärä on rajoitettu ilmoituksesta maksettuun hintaan. 

Häätorin perustaja sekä sen yhteistyökumppanit eivät vastaa vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat myyjälle, ostajalle tai kolmannelle osapuolelle ilmoitusten sisällöstä, kaupan viivästyksestä tai virheellisyydestä, tai muutoin Haatori.fi -palvelun sääntöjen, voimassa olevan lain tai kolmannen oikeuksien vastaisesta kolmansien osapuolten toiminnasta/laiminlyönnistä.

Henkilötiedot

Häätori kerää henkilötietoja muun muassa haatori.fi -palvelun ylläpitotarkoituksessa sekä asiakassuhteiden hoitamiseksi ja kehittämiseksi. Rekisteröityneille käyttäjille lähetetään uutiskirje viikottain. Uutiskirjeen voi lopettaa milloin tahansa omilta käyttäjäsivuilta. Myös tunnuksen voi poistaa omalta käyttäjäsivulta.

Haatori.fi:n palveluun rekisteröitynyt ja palveluiden ilmoittaja suostuu siihen, että Ideatoimisto Luovalla Leijonalla on oikeus luovuttaa rekisterissä olevia tietoja muun muassa yhteistyökumppaneilleen sekä tietyille viranomaisille.

Mikäli ilmoittaja ei hyväksy henkilötietojensa keräystä ja luovutusta tai muita ehtojamme, pyydämme häntä olemaan käyttämättä haatori.fi:n tarjoamia palveluita.

Ei takuuta

Palvelun toimivuudesta ei anneta takuita. Käyttäjän tulee itse arvioida palvelussa tekemiensä toimien järkevyys ja turvallisuus sekä muiden käyttäjien luotettavuus. Palvelun ylläpitäjä ei missään tapauksessa ole korvausvelvollinen palvelun käyttäjille aiheutuneista vahingoista. Käyttäjä ei saa tallettaa palveluun mitään tietoa tai sisältöä olettaen sen varmasti säilyvän palvelussa.


Hinnoittelu
Häätori pidättää oikeuden muuttaa hinnoittelua ilmoituskauden päätyttyä.

Käyttäjän poistaminen

Palvelun ylläpitäjällä on oikeus poistaa käyttäjä Sharetribesta ja lopettaa hänen käyttöoikeutensa palveluun ilman erityistä syytä ja ilman korvausvelvollisuutta. Käyttäjä voi itse poistaa oman käyttäjätunnuksensa omalta käyttäjäsivulta.

Sovellettava laki

Ellei jostain pakottavasta laista muuta johdu, palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.